Push a little button – Bài hát dự đoán về công nghệ trong tương lai

by | Dec 17, 2019 | Những thứ hay ho | 0 comments

Cũng tầm cách đây 10 năm, thời còn là sinh viên, mình vô tình nghe được bài hát này trong một quảng cáo trên kênh thời sự BBC. Lúc đó chỉ nghe loáng thoáng qua một hai lần nhưng thực sự bị giai điệu vui tươi của bài hát này thu hút. Vậy là những ngày sau đó cố gắng lục tung Internet để tìm được tên bài hát này.

Bài hát được phát hành năm 1966, có nghĩa là chỉ mới … 53 năm trước bởi Tony Hatch. Em gái của ông – Ninette, là người hát và bài hát được thu âm khi cô chỉ mới 15 tuổi.

Và đây là lời bài hát dễ thương này.

You push a little button and you get hot chocolate
Push a little button and you get some tea
The worlds gone mad just pushing little buttons
But what about you and me?
You push a little button and you make a motor car
Push a little button and you watch TV
Night and Day we’re pushing little buttons
But what about you and me?
They’re always inventing something fine
Which is fully automatic and it saves you time
Some day soon we’ll all be very rich
Earning out money with a master switch
You push a little button and it’s all done for you
Easier than saying ABC
The worlds gone mad just pushing little buttons
But what about you and me?
(…)
What about you and me?
They’re always inventing something fine
Which is fully automatic and it saves you time
Some day soon we’ll all be very rich
Earning out money with a master switch
You push a little button and its all done for you
Much to easy you must agree
Cos one little man can push one little button and
Whitt… goes you and me.

13 + 13 =

Liên hệ

Hãy liên lạc với tôi qua mẫu liên hệ, hoặc kết nối với tôi trên

038-991-3505